TEHNOLOGIJA

Offset Tisak

Tisak kod kojeg se boja transformira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu. Prednosti offsetnog tiska su:
  • velika isplatljivost u velikim nakadama
  • veća naklada – manja cijena po komadu
  • mogućnost korištenja specijanih boja kao što su zlatna, srebrna i Pantone boje
  • najveća moguća kvaliteta tiska sa oštrim detaljima i širokim spektrom nijansi i boja

DIGITALNI Tisak

Omogućuje otisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča što je slučaj u offsetnom tisku. Prednost su mala naklada, brzina i kvaliteta otiska te brza isporuka. Otisni format je 315 x 475 mm, a maksimalna gramatura papira za tisak je 350 grama. Prednosti digitalnog tiska su:
  • troškovi pripreme su niži za manje naklade
  • tisak samo one naklade koja Vam treba i kad Vam treba
  • manje minimalne naklade (1, 20, 50 otisaka)
  • tisak varijabilnih podataka

Knjigoveška Dorada

Knjigoveštvo je završni dio grafičke proizvodnje. Obuhvaća izradu knjižnog bloka i korica te njihovo povezivanje u gotov grafički proizvod, npr. knjigu, časopis, brošuru, kalendar, bilježnicu i sl.