SAVIJANJE (FALCANJE) TISKOVNIH ARAKA
Nudim Vam uslugu savijanja (falcanja) araka na stroju Bonelli formata B1
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
  • arci od knjiga
  • arci od brošura
  • razne karte (autokarte, turističke karte i sl.)
  • letci i slično