NCR BLOKOVI

NCR blok je vrsta bloka koja se tiska na samokopirajućem papiru (NCR-u), što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod. Blokovi se izrađuju pretežno u formatima A4, A5 ili A6.

Napomena: Blokovi su ljepljeni u glavi i obavijeni natron papirom i podložnim kartonom. Savi blok sadrži 100 kopirnih listova.