LETCI I FLYERI

Letak je list manjeg ili srednjeg formata s kraćim tekstom propagandnog, reklamnog ili drugačijeg sadržaja. Pretežno dolazi u standardnim veličinama A4 (210x297mm), A5 (148×210), A6 (105x148mm) ili AMERICAN format (210×100 mm). Tiska se jednostrano ili obostrano, u crnoj boji ili koloru.