KLAMANI UVEZ – BROŠURE, KATALOZI

Brošura je tiskani proizvod koji se sastoji od više stranica, a uvezan je najčešće klamanjem ili ljepljenjem (meki uvez). Brošure su popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja tj. tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda i usluga. Najačešće se izrađuju u standardnim A4, A5, B4 ili B5 formatima, ali ne mora biti pravilo. Nudimo Vam kvalitetan tisak te isto tako kvalitetnu doradu Vaše brošure.