BLOKOVSKA ROBA

Pružamo uslugu dorade blokovske robe:
  • sabiranje blokova
  • klamanje blokova
  • omotiranje blokova
  • rezanje blokova